ឱកាសការងារ


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលីហួរកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញក្នុងមុខតំណែងដូចខាងក្រោម:

 

មុខដំណែង ទីតាំងការងារ ថ្ងៃផុតកំណត់ ផ្សេងៗ
SME Lending Manager គ្រប់សាខាទាំងអស់ 09-Septomber-2017 ទាញយក
ប្រធានក្រុមឥណទាន គ្រប់សាខាទាំងអស់ 09-Septomber-2017 ទាញយក
មន្ត្រីឥណទាន គ្រប់សាខាទាំងអស់ 09-Septomber-2017 ទាញយក
ប្រធានគ្រប់គ្រងលទ្ធផលអាជីវកម្មសាខា ស្នាក់ការកណ្ដាល 16-June-2017 ទាញយក
ប្រធានបណ្ដុះបណ្ដាល ស្នាក់ការកណ្ដាល 16-June-2017 ទាញយក
មន្ត្រី៌សេវាកម្មអតិថិជន 27-Mar-2017 ទាញយក
ហេរញ្ញិក សាខាស្រុកសំរោងទង និងសាខាស្រុករតនមណ្ឌល 27-Mar-2017 ទាញយក
មន្ត្រីគាំទ្រប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល ស្នាក់ការកណ្តាល 31-Jan-2017 ទាញយក
អ្នកបើកបរ តំបន់៥ (ខេត្តតាកែវ) 11-Jan-2017 ទាញយក
ចំនាំៈ បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារ និងប្រវតិ្តរូបសង្ខេបមកកាន់
អាសយដ្ឋានអគារលេខ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ មហាវិថី គីម អីុលស៊ុង(២៨៩) សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ឬ អ៊ីម៉ែល៖ jobs@lyhourmfi.com.kh
ទូរស័ព្ទ ៖ ០២៣ ៩៨០ ៨៨៨ || ០២៣ ៩៩៩ ៣៦៨